Κιλάνην

Created by: kouroupakisapostolos Lon 32.862°, Lat 34.844°

At a glance

Description: Koilani/Κοιλάνι/Cilan

Details

All recorded names

 • Institution: Cyprus permanent committee for the standardisation of geographical names

  Title: Οδηγός Τυποποίησης Ονομάτων

  Date: 2007

  Page: 100

  Description: Geonoma

  Attestation link

 • Author: Attar, Leonida VIAF link

  Title: Cyprus 1542: The Great Map of the Island

  Date: 1542 - 1542

  Page: 142

  Description: Illustration: Short wall, with or without a gate, between two towers Name written in capitals

  Author: Bustron, Florio VIAF link

  Title: Prattico delle Marathasse Real (MS)

  Date: 1549 - 1549

  Page: f.66v

  Description: Settlement

  Author: Bustron, Florio VIAF link

  Title: Chronique de l'Île de Chypre de Florio Bustron

  Date: 1550 - 1570

  Page: 34 etc

  Description: "Chilani"

  Attestation link

  None

 • Author: Kyprianos/Κυπριανός, Αρχιμανδρίτης VIAF link

  Title: Ἱστορία Χρονολογικὴ τῆς Νήσου Κύπρου

  Date: 1788

  Page: 67

  Description: τώρα λέγεται Κοιλάνιον

  Attestation link

  None

 • Author: Kyprianos/Κυπριανός, Αρχιμανδρίτης VIAF link

  Title: Ἱστορία Χρονολογικὴ τῆς Νήσου Κύπρου

  Date: 1788

  Page: 67

  Description: χώρα παλαιά

  Attestation link

  None

 • Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Recital concerning the sweet land of Cyprus, entitled 'Chronicle'

  Date: 1400

  Page: §32. pp. 30-32

  Description: πρὸς τὴν Ζωτίαν ὁ ἅγιος Εἰρηνικός, καὶ εἰς τὸ Κιλάνιν ἄλλος, ὁ ἅγιος Θεράπων

  Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Χρονικό της Κύπρου, Manuscript R

  Date: 1600

  Page: 83, MS. R 11r

  Description: προστіν ζοτіαν ὁ αγіοσ αρνіακοσ іστο κіλανіν αλλοσ αγіοσ θεραπον

  None

 • Institution: Cyprus permanent committee for the standardisation of geographical names

  Title: Complete Gazetteer of Cyprus

  Date: 1987

  Page: 551

  Description: CGC

  Attestation link

  None

 • Author: Anselme, Bernard

  Title: Le diocèse de Limassol d'après le compte de Bernard Anselme (1367)

  Date: 1367

  Page: 79

  Description: Village-fief

  Attestation link

  None

 • Author: Lusignan, Estienne de VIAF link

  Title: Description de toute l'isle de Cypre

  Date: 1580

  Page: 34r. [87]

  Description: elle est reduite en un bourg, appellé Chillane

  Attestation link

  None

 • Author: Lusignan, Estienne de VIAF link

  Title: Description de toute l'isle de Cypre

  Date: 1580

  Page: 34r. [87]

  Description: les Grecs l'appellent Curree

  Attestation link

  None

 • Author: Lusignan, Estienne de VIAF link

  Title: Description de toute l'isle de Cypre

  Date: 1580

  Page: 34r. [87]

  Description: Corinee, ville montueuse

  Attestation link

  None

 • Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Χρονικό της Κύπρου, Manuscript V

  Date: 1523

  Page: 83, MS. V 15v

  Description: πρὸc τὴν ζοτίαν ὁ ἅγιοc εἰρηνικὸς καὶ εἰστὸ κιλάνην ἀλλοc ὁ ἅγιοc θεράπον

  Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Χρονικό της Κύπρου, Manuscript O

  Date: 1555

  Page: 83, MS. O 8v

  Description: πρὸc τὴν ζώτια ὁ ἅγιοc αρνιακὸc ἠστὸ κιλάνην ἔτεροc ἅγιοc θεράπων

  None

Associated Archeological Entities

Agia Mavri/Ἁγία Μαύρη (Koilani)

Related Historical Units

Place holder

Please fill this form to request an add to this record

Bladibladibla

×